“آژنگ نیوز”:قدردان باش تا کامروا باشی حکایت از یک پیام فرهنگی مهم است.انسانهای درست ارزشهای قوی دارند.یکی از مهمترین نکات در خصوص  این  روش زندگی، آن است که آنها برای چیزهایی که دارند ارزش قائل میشوند.

قدر دانی داشته ها اساس زندگی ما را تشکیل می دهند.آنها انتخاب های ما را در مسیر زندگی شکل میبخشند و مسیر زندگی ما را تعیین می کنند.این روش واندیشه برتصمیمات ما در رابطه با روابط، شغل و سایر فعالیت‌هایی که در آن شرکت می‌کنیم تأثیر می‌گذارند. بدون این دیگاه وارزش‌ گذاری بر آنچه که داریم، به احتمال زیاد زندگی سختی داشته و به دستاوردهای زیادی هم نخواهیم رسید.این موضوع در ادبیات کهن ایران به خوبی در قالب داستان و حکایتی توصیف شده است.

پادشاهی از وزیرش می‌پرسد: چرا همیشه خدمت‌کارم از من خوشحال‌تر است در حالی که او هیچ چیزی ندارد. و من که  پادشاه هستم وهمه چیز دارم، حال و روزِ خوبی ندارم.

وزیر گفت: سرورم شما باید قاعده ۹۹ را امتحان کنید. بعد ببینید آن خدمتکار خوشحال است یا نه .

پادشاه گفت: قاعده ۹۹ چیست؟

وزیر گفت: ۹۹ سکه طلا در کیسه‌ای بگذار و شب آن را پشت درب‌ اتاق خدمتکار بگذار و بنویس این ۱۰۰ دینار هدیه‌ای است برای تو و سپس در را ببند و نگاه کن چه اتفاقی رخ می‌دهد.

تشگر - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

پادشاه نقشه را آن‌طور که وزیر به او گفته بود، انجام داد….

خدمتکار پادشاه،آن کیسه را برداشت و موقعی که به خانه رسید سکه‌ها را شمرد، متوجه شد یکی کم دارد. پیش خود فکر کرد که آن را در مسیر راه گم کرده است.

همراه با خانواده‌اش کل شب را دنبال آن یک سکه طلا گشتند،چیزی پیدا نکردند. خدمتکار از اینکه یک سکه را گم کرده است بسیارناراحت شده بود! پریشانی به سراغش آمد و نتوانست شب بخوابد. فرداوقتی که پیش پادشاه رسید چهره‌ای درهم و ناراحت داشت ومثل روزهای قبل شاد و خوشحال نبود.

پادشاه آن موقع فهمید که معنی قاعده ۹۹ چیست.

واقعیت آن است که اگر فرد  برای آنچه که دارد ارزش قائل شود.متواضع شده وبه دیگران هم خدمت میکند.درست در مقابل کسانی که مشمول قانون ۹۹ هستند و بسیار خودخواه هستند.آگاهی از ارزشهایی که داریم به صداقت نیاز است. اگر کاملاً با خود و همه داشته های خود صادق باشیم، آرامشی به شما می دهد که درک آن برای افراد دیگردشوار است.مااغلب درگیر نداشتن چیزهای کوچکی می شویم که اهمیتی ندارند وبه همین جهت از توجه به افراد و چیزهایی که بیشترین اهمیت را دارندنیزغفلت میکنیم.

قدردانی از داشته ها در زندگی بسیار مهم هستند.زیرا در خودعزت نفس خودایجاد میکنیم.عزت نفس  به بهتر شدن زندگی ما کمک می کند و حتی میزان موفقیت  مارا نیز مشخص میکند.

در فرهنگ کهن ایرانی تاکید شده که در خصوص دارایی ها باید قدردانی نشان داد.بایدهر روز چیزی را پیدا کرد که برای آن شکرگزار بود. بزرگ یا کوچک،همه داشته ها مهم است. در مجموع شخصیت ما ترکیبی ازاین ویژگی هاست. این ویژگی ها از پایبندی به داشته های ارزشمندی است که برای آن تلاش کرده اید.

در مقابل این رفتار ارزشمند؛ جاه طلبی و زیاده خواهی وجود دارد که به طمع منجر می شود.حرص و آز یک تمایل شدید و خودخواهانه برای داشتن چیزی بیشتر است و این موضوع می تواند به روابط افراددر محل کار، خانه و خلاصه همه جا ،صدمه بزند.

بهر حال مهم نیست در کجای زندگی هستید،زیراهر مرحله از زندگی مزایایی دارد.از جایی که امروز هستید بهترین استفاده را ببرید زیرا زندگی کوتاه است.

گروه گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *