۶۰ - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

انتشار نشریه وحید شماره ۶۰ مرداد ماه

“آژنگ نیوز”:نشریه وحید شماره ۶۰ مرداد ماه،منتشر شد.یادداشت اصلی این شماره به موضوع تاسف برانگیز خساراتی که سیل به کشورمان وارد آورد ،اختصاص یافته است. نکته مهم این گزارش تاکید بر اتخاذ تدابیر و بهره گیری از برنامه ریزیهای علمی برای بررسی وضعیت زندگی مردم پس از وقوع سیل است.همچنین راهکارهایی برای این موضوع ارایه شده است.

۶۰ - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

عناوین دیگر گزارشهای مندرج در این شماره از نشریه نیز عبارت است از:مشروطه ابزار مدرنیزاسیون،گزارشی از خانه اتحادیه در خیابان لاله زار تهران،روابط روسیه و اوکراین و گزارشهای دیگر.

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز