تبریز scaled - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

شهر تبریز در نهضت مشروطه

شهر تبریز در نهضت مشروطه نقش بسیار مهمی داشت. در اینجانقشه محلات تبریز در زمان انقلاب و جنگهای تبریز دیده می شود.

تبریز - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

قسمتهای زرد محلاتی است که طرفدار و در تصرف نیروهای استبداد و مشروعه و نیروهای دولت محمدعلی میرزا بودند همانطور که کسروی گفته رودخانه “میدان چایی” مرز تقریبی انقلابیون و نیروهای دولتیست ولی محله انقلابی امیر خیز از این قاعده مستثنی است و در کنار امیر خیز ، محله دوه چی قرار دارد که “شتربان ” نوشته شده است.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز