مجلس - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

دستاورد مهم نهضت مشروطه

“آژنگ نیوز”:مجلس مشروطه؛ دستاورد مهم نهضت مشروطه وبه و به عنوان مکان پدیدار شدن خردجمعی ایرانیان شناخته شده است.

در حقیقت مظفرالدین شاه در جمادی‌الثانی۱۳۲۴ فرمان مشروطیت را در کاخ صاحب‌ قرانیه توشیح کرد و «ایران در عداد دول مشروطه» درآمد

سپس مجلس ملی در ۱۸شعبان همان سال تشکیل شد و تا به توپ بستن آن ادامه پیدا کرد، مجلس مکان پدیدار
شدن خرد جمعی ایرانیان بود که از سده‌های پیش از آن در جستجوی حکومت قانون بودند

2 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

مجلس نیز از همان آغاز چنین تصوری از خود و امر ملی داشت، چنانکه تقی‌زاده در جلسه۲۴ محرم۱۳۲۴ به تصریح گفت:”این مجلس مجمع عَقلانی ملت است” و آقا شیخ حسن نیز در ادامه سخن او این نکته را افزود:”ما این مجلس را همچو میدانیم که باید قانون وضع کند و تمام مردم تحت قانون باشند”

بنابر این تشکیل مجلس رخداد مهمی در تاریخ معاصر ایران بود و با شروع به کار آن ایران به طور بازگشت ناپذیری وارد دوران جدید خود شد

مجلس - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

نکته نهایی اینکه برقراری نظام مشروطه و تاسیس حکومت قانون، طلیعه نوزایش “جدیدِ در قدیمِ” امر ملی ایران بود، که به گفته آقا میرزا ابوالحسن‌خان”ایرانِ پیر، جوانی از سر بگیرد”

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز