“آژنگ نیوز”:آریارمن قدیمی ترین کتبیه است که از خط میخی پارسی بدست آمده است.این لوح زرین در سال ۱۲۹۹ شمسی در همدان بدست آمد این لوحه  اکنون در موزه برلین نگهداری می شود.این لوح دارای یازده سطر خط میخی است که سطر آخر آن از بین رفته است.

ولی با توجه به سطور دهگانه ان و بررسی و مقایسه های فراوان که به عمل آمده مشخص شده است که در سطر یازدهم چه عبارتی نوشته شده است.

توجه به این لوحه زرین  تا حد زیادی افکار آریارمن پادشاه پارس را به خوبی نشان می دهد.در حالیکه آریارمن در سایر سرزمینها همگی از کشت و کشتار و فجایع بی شمار خود سخن به میان آورده اندو بدان فخر ورزیده اند .آریارمن جد داریوش هخامنشی از سرزمین ،از مردان و اسبان خویش و اهورا مزدا کفتکو مینماید.

آریارمن - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

متن لوح آریارمن نیز بدین شرح است:آریارمن شاه بزرگ ،شاه شاهان در پارس،پسر چیش پش،نوه هخامنش.آریارمن شاه گوید:این کشور پارس که من دارم ،دارای اسبان خوب و مردان است.

خدای بزرگ اهورامزدا بمن عطا فرمود بخواست اهورامزدا من شاه در این کشور هستم.شاه گوید:اهورا مزدا بمن یاری ارزانی فرماید.

البته تعدادی از باستان شناسان عقیده دارند که لوح آریارمن را اردشیر دوم هخامنشی به نام آنها درست کرده است و او خواسته است  با این کلمات و علامت های نموداری و نیزنداشتن ترجمه های عیلامی و بابلی که بعد از کوروش و داریوش متداول گردیده و در کتیبه های آنها مشخص است صریحا میتوان اظهار داشت که این نظریه ها صحیح نیست.

منبع:پژوهشی چند در کتیبه های شاهنشاهان هخامنشی،نوشته:محمد کشمیری

گروه تاریخ

2 دیدگاه برای “آریارمن قدیمی ترین کتبیه به خط میخی پارسی”
    1. احتمالا ترویج و توسعه و بکار گیری گسترده آن در دوره داریوش هخامنشی منظور بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *