“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران امروز۲۱تیر ماه،بدین شرح است:

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،هویدا نخست وزیر کابینه خود را ترمیم کرد و جواد صدر را به سمت وزیر دادگستری ،عبدالرضا انصاری را به سمت وزیر کشور ،هوشنگ انصاری را به سمت وزیر اطلاعات و علامرضا نیک پی را به سمت وزیر مشاور معرفی کرد.

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،ایوان گئورگی مورر نخست وزیر رومانی در راس یک هیات اقتصادی و سیاسی به دعوت دولت ایران وارد تهران شد.

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،ساختمان تلویزیون رضائیه(ارومیه)پایان یافت  و برنامه آزمایشی آن آغاز شد.

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران شش کامیون حامل لوازم امداد و وسال زندگی و خواروبار  را برای آسیب دیدگان سیل عراق به آن کشور فرستاد.

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در سه ماه اول سال گذشته جمعا ۱۵ میلیاردو ۲۰۰ میلیون ریال برای ساختمان های جدید سرمایه گذاری شد.

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۸ خورشیدی،موافقتنامه بازرگانی ایران و ژاپن که در تیر ماه سال گذشته به امضا رسیده بود برای مدت یکسال تمدید شد.

۲۱تیر ماه سال ۱۳۴۸ خورشیدی،هیات دولت قانون بیمه اعضای شرکت های سهامی زراعی و افراد خانواده تحت تکفل آنان را در برابر بیماری ها در مناطق مورد عمل شرکت های سهامی زراعی تصویب کرد.

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *