انتشارکتاب “ویرگول گذاری و مبانی نظری آن”

scaled - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

“آژنگ نیوز”: کتاب “ویرگول گذاری و مبانی نظری آن”منتشر شد.چاپ دوم.نویسنده:رحمان افشاری.انتشارات مهر اندیش.

- پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

درباره کتاب

ویرگول درنگ‌نما نیست ، مرزنماست: مرزنمای نحوی کلمه‌ها و گروه‌های هم پایه و بندها. ویرگول گذاری جدید گفتارمحور نیست، نوشتار محور است؛ تلفظ بنیاد نیست، نحو بنیاد است. سوبژکتیو نیست، ابژکتیو است؛ اساس آن بر «رتوریک» نیست، بر «گراماتیک» است؛ برای بلند خواندن نیست، برای بی‌صدا خواندن است.برای ویرگول‌گذاری باید دستور زبان فارسی، نحو جمله و قواعد نحوبنیادِ ویرگول‌گذاری را دانست و به گوش و احساس رجوع نکرد.

کتاب حاضر نگاهی است انتقادی به ویرگول گذاری در زبان فارسی و می‌کوشد بر پایه‌ی دستور زبان فارسی قواعدِ نحو بنیادِ آن را تدوین کند.این کتاب به همت انتشارات مهراندیش منتشرشده است.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز