تقویم تاریخ ایران امروز ۱۹اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران امروز۱۹اردیبهشت ماه بدین شرح است:

۱۹اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،لایحه متمم بودجه سال گذشته در مجلس سنا تصویب شد.طبق تبصره ۱۸ این لایحه قراردادی بین شرکت ملی نفت و شرکت های عضو کنسرسیوم نفت بسته شده است که بموجب آن شرکت های مزبور برای اجرای طرح های عمرانی خوزستان مبلغ شش میلیون لیره وام بدون بهره به ایران  میپردازند.

۱۹اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ خورشیدی،ساختمان بانک کشاورزی شیراز آغازشد.

۱۹اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ خورشیدی،قانون دریافت مبلغ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی و همچنین قانون نحوه مصرف و یا نابود کردن مواد دخانیات از طرف مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۱۹اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،مرکز راکتور اتمی دانشگاه تهران مورد بازدید رئیس شورای دولتی جمهوری لهستان قرار گرفت.

۱۹اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،بنا به دعوت گروه بین الجالس پارلمان انگلستان هیات پارلمانی ایران مرکب از نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی به انگلستان عزیمت نمودند.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز