شاه scaled

مالیات به روایت ناصرالدین شاه قاجار

“آژنگ نیوز”:مالیات به روایت ناصرالدین شاه قاجار چنین است:موسیو لئون‌تیه وزیر_مالیه حالیه فرانسه روزی به حضور آمد، آدم بسیار قابلی است .خیلی صحبت شد از وضع مالیات گرفتن از رعیت سؤال کردم، چیزها گفت که حیرت کردم.
با اینکه اسم آزادی به خودشان گذاشته‌اند از همه مقیدتر هستند و در حقیقت زیر زنجیر هستند.!!!

شاه


مثلا هرکس در شهر خانه دارد باید سالی مبلغی مالیات بدهد، به این معنی که می‌سنجند این خانه را اگر اجاره بدهند سالی چه مبلغ است اگر قابل اجاره صد تومان است بیست تومان باید به دولت بدهد، هزار تومان صد تومان و همچنین. هر کس سگ دارد باید پول بدهد، هرکس گربه نگاه بدارد مالیات گربه را باید بدهد، اسب کالسکه، هر چیزی که شخص دارد باید یک مالیات علی‌حده به اسم آن شی بدهد.

منبع :روزنامه خاطرات شاه ناصرالدین شاه قاجاردر سفر دوم فرنگستان

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز