آژنگ نیوز: چاپ اول کتاب «از سیاحت در یک حماسه» منتشر شد. نوشته: محمود امید سالار، ترجمه: مصطفی حسینی، ناشر: نشرهرمس

فردوسی - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

از پیشگفتار نویسنده:

از سیاحت در یک حماسه تأملی است دربارهٔ شاهنامه، زمینهٔ فرهنگی، و تحقیقات انجام شده در باب آن، هم در ایران و هم در غرب. هنگام تدوین این مقالات در شامگاهان پیری، با خود اندیشیدم که در شاهنامه‌پژوهی‌های معمول آنچه من با آن، خاصه در زمینهٔ تاریخی و فرهنگی، ساختار، و شخصیت و انگیزه‌های سرایندهٔ آن همدلم بسیار اندک است. به دلیل اختلافات اساسی با بخش عمدهٔ این پژوهش‌ها، و برای راه یافتن به جهان شاهنامه و درکِ بهتر آن بر خودِ شعر و منابع دست اول تکیه کرده‌ام.

«از سیاحت در یک حماسه» یازده فصل دارد:

۱.شاهنامه و اقتدار احتمالی غرب ۲. سفر یک حماسه: تاریخ مختصر انتقال شاهنامه ۳. در وطن: شاهنامه به فارسی جدید ۴. امانتداریِ مفرط: فردوسی و منبع کهنش ۵. چرا شاهنامه ۶. فردوسی در غبارِ افسانه‌ها ۷. شاعر، شهریار، و زبان ۸. وحدت و انسجام هنری ۹. رقابت دو برادر ۱۰. کشتن دیوها، عزل پادشاهان: داستانِ اکوانِ دیو ۱۱. از هوسرانی و برکناری.

گروه رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *