محل قتل ژولیوس سزار،پناهگاه گربه ها!

“آژنگ نیوز”:مکانی که ژولیوس سزار در آن به قتل رسید اکنون پناهگاهی برای گربه ها است.

جولیوس سزار در منطقه کوریا پومپیوس در تئاتر پمپی کشته شد. آخرین سخنان دیکتاتور در موقع مرگش موضوعی مورد مناقشه در میان محققان و مورخان است.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز