آژنگ نیوز: نابرابری اجتماعی به عنوان عدم تعادل فرصت ها و پاداش ها بین یک گروه، نژاد یا قومیت در یک جامعه تعریف می شود. علل نابرابری اجتماعی تأثیرات مخربی ب بر سلامت، ارزش ها، سیاست و موارد دیگری در جامعه دارد.

تعریف نابرابری اجتماعی

نابرابری اجتماعی وجود فرصت ها و پاداش های نابرابر برای موقعیت ها یا موقعیت های اجتماعی مختلف در یک گروه یا جامعه است.

2 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

نابرابری اجتماعی چند بعد مهم دارد. در نظر داشته باشیم که  درآمد حاصل از کار یا سرمایه گذاری است. در حالی که ثروت ارزش کل پول و سایر دارایی ها منهای بدهی است.نابرابری اجتماعی موجب میگردد بخشی قابل توجه همیشه بدهی هایشان بیشتر باشد. ابعاد مهم دیگر نابرابری اجتماعی عبارتند از قدرت، اعتبار شغلی، تحصیلات، اصل و نسب، نژاد و قومیت.

علل نابرابری اجتماعی

در حال حاضر فقر بر میلیون ها نفر در سراسر جهان تأثیر می گذارد.سوال این است: چرا چنین نابرابری های اجتماعی وجود دارد؟ بیایید دو تبیین غالب فقر را بررسی کنیم: سرزنش فقرا و سرزنش جامعه.

یک رویکرد برای توضیح فقر، سرزنش فقرا است – اینکه فقرا مسئول فقر خودشان هستند. شواهدی برای حمایت از این نظریه وجود دارد، زیرا دلیل اصلی فقیر بودن افراد نبود شغل است. بر اساس این دیدگاه، جامعه فرصت های فراوانی برای مردم برای تحقق رویای شان دارد .اما مردم فقیر هستند زیرا انگیزه، مهارت یا تحصیل برای یافتن کار ندارند.

رویکرد دیگر برای توضیح فقر، سرزنش جامعه است – که جامعه مسئول فقر است. بر این مبنا که بیکاری عامل اصلی فقر است، دلایل کار نکردن مردم بیشتر با این رویکرد مطابقت دارد. از دست دادن شغل در داخل شهر یکی از عوامل اصلی فقر است.همچنین کار کافی برای حمایت از خانواده ها وجود ندارد.

مهمترین اقدام

بنا بر این مهمترین اقدام تبیین پیامدهای آن از طریق آموزش و شفافیت روشن ، می توان از نابرابری غیرمستقیم اجتماعی نیزجلوگیری کرد.

1 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

بر همین مبنا فوری ترین اقدام ما “تغییر رویای دنیای مدرن” است.مردم بایداز خلسه رویایی بیدارشوند .با بیدار شدشان  هدف واقعی زندگی خود را خواهند دید.در اینجا باید سیستم فرضیات و باورهای بررسی نشده پیرامون مصرف‌گرایی را کنار گذاشت. بدین مفهوم که رشد اقتصادی مهم است، اما جامعه را نیز می‌توان از نابرابری اجتماعی «دور» کرد.اگر می‌خواهیم به زندگی انسانی پر رونق، عادلانه و پایدار در این سیاره دست یابیم، باید به علت اصلی نابرابری که حرص و طمع یک عده به ثروت بی نهایت است،پرداخت و تأثیرات  تهدیدات آن  را برای جامعه به حداقل رساند.

گروه گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *