برگزاری پیش نشست پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

سیاست scaled

“آژنگ نیوز”:ششمین پیش نشست پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و جامعه ایرانی پدیدارشناسیُبرگزار می شود.

سیاست

سخنرانان

قدیر نصری؛ دانشگاه خوارزمی

موضوع؛ اندیشه سیاسی و متافیزیک کنش

جواد حیدری / دانشگاه شاهد

موضوع؛ اندیشه سیاسیِ سرگردان و گردنگاه سیاست

احمد بستانی / دانشگاه خوارزمی

موضوع؛ فلسفه سیاسی و کارآمدی در ایران

حمید ملک زاده / جامعه ایرانی پدیدارشناسی

موضوع ؛ هستی شناسی برابری: مقدمه‌ای پدیدارشناسانه درباره برابری

نیلوفر چینی چیان

زمان؛ یکشنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۸

لینک حضور و مشارکت؛

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa

گروه خبر

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز