scaled

هیروشیما در دو مقطع زمانی

“آژنگ نیوز”:شهر هیروشیما از کشور ژاپن در دو مقطع زمانی دیده می شود. تصویر اول در سال ۱۹۴۵ میلادی وپس از بمباران اتمی توسط آمریکا و تصویر بعدی همین شهر در سال ۲۰۲۰ میلادی.

بازسازی هیروشیما پس از جنگ، با کمک دولت ملی از طریق تصویب قانون ساخت و ساز با عنوانی ؛شهری به یادبود صلح هیروشیما؛ که در سال ۱۹۴۹ تصویب شد، آغاز شد. شهرهیروشیما با بهره گیری از کمکهای مالی دولت به منظور بازسازیشهر صورت گرفت. ابتدا زمینهایی که قبلاً متعلق به دولت ملی بود ُبرای مردم در نظر گرفته شدو اقدامات عمرانی و ساختمانی هم  توسط ارتش امپراتوری انجام گرفت.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز