11

تصویراولین مرکز مخابرات ایران

“آژنگ نیوز”:اولین دستگاههای تلفن در دوره مظفرالدین شاه بکار گرفته شدند.اما باگسترش استفاده از تلفن در سالهای بعد،دستگاهی برای رسیدگی به امور تلفن ونیز تاسیس مرکز تلفن صورت گرفت.رسیدگی به امور تلفن تا ۱۳۰۸خورشیدی به عهده وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه بود، ولی بعدا در همین سال ۱۳۰۸ خورشیدی با تصویبنامه‌ای، رسیدگی به امور تلفن و شکایات مشترکین به وزارت پست و تلگراف واگذار شد و نام وزارتخانه نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر یافت.برای انجام فعالیت مخابراتی نیز از دستگاه مرکزتلفن مانند نمونه زیر در سالهای بعدی استفاده شد.

11

بدین ترتیب که در تابستان سال ۱۳۱۶ شبکه تلفنی خودکار با ۶ هزار شماره از شرکت زیمنس آلمان خریداری شد. این مرکز تلفن در خیابان اکباتان امروزین راه انداری شد.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز