“آژنگ نیوز”: کتاب “تاریخ سخنوری درایتالیا”منتشر شد. تالیف :ایمان منسوب بصیری ، انتشارات دانشگاه تهران ،سال انتشار ۱۴۰۰ خورشیدی.

تاریخ سخنوری - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

درباره کتاب

مولف در کتاب خود تاریخ سخنوری در ایتالیا از سدۀ شانزدهم تا سدۀ بیستم در ادامۀ مباحث مطرح شده در مجموعۀ دو جلدی میراث روم به روند دگردیسی اندیشه، زبان و ادب ایتالیا از دوران پسانوزایی تا آغاز سدۀ بیستم پرداخته است.

وی در این نگاشته بیشتر به متون شعری نظر داشته‌ و واژۀ سخنوری نیز بدین روی برای شناساندن بهتر کتاب برگزیده شده است. دامنۀ این پژوهش، که در برخی فصل‌های آن از سنجش ادب ایتالیک با ادب پارسی نیز سخن رفته است، دربردارندۀ بازۀ گسترده‌ای از گونه‌های ادبی از حماسه گرفته تا نوشتارهای فلسفی، حقوقی و تاریخی است.

نگارنده در برخی بخش‌های کتاب به یاری برگردان شعری کوشیده است تا سترگی سخنوری رومی را در کالبد بیان استوار نظم پارسی بازنمایاند و در بخش‌های دیگر به برگردان توضیحی و نثرگونه که بیشتر کاربرد آموزشی دارد بسنده کرده است.

این اثر، که فزون بر کارایی همگانی می‌تواند در آموزش تاریخ سخنوری و ادبیات رمانس رهگشا باشد، از میان گویندگان دو سدۀ اخیر ایتالیا بیشتر به جاکومو لئوپاردی و جوانی پاسکلی پرداخته است.

رویکرد پژوهشی کتاب بررسی ادب و سخنوری در ایتالیا، جدا از فرهنگ اروپا نیست؛ بلکه به فراخور مجال از دادوستد فرهنگ ایتالیایی و گروه پرشماری از اندیشمندان اروپا سخن به میان آمده و از نگاشته‌های خردورزانۀ دیگر زبان‌های اروپایی نیز، بنابر پیوندی که با سیر اندیشه و زبان‌آوری در ایتالیا دارند، یاد رفته است.

از درونمایه‌های سزاوار نگرش این پژوهش، بررسی تاریخ دگردیسی زبان ایتالیک در کالبد آفریده‌های ادبی، پیش و پس از روزگار یکپارچگی ایتالیاست؛ از سوی دیگر باید افزود که در این اثر پیوند تنگاتنگ ادب لاتین و سنت ادبی ایتالیک بارها بررسی شده و روند همزیستی دو زبان ایتالیایی و لاتین در درازای سده‌ها به فراخی گفته آمده است.

گروه رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *