آشتی 1

اتاقی بنام “طلاق آشتی”در رومانی

“آژنگ نیوز”: در یکی از روستاهای رومانی اتاقی بنام “طلاق آشتی” وجودداشت. زوجهایی که قصد طلاق داشتند باید دوهفته درآن با ۱صندلی ۱قاشق و بشقاب زندگی میکردند. طی ۳۰۰سال تنها ۱طلاق دراین روستا ثبت شد!

آشتی 1

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز