کردن فرهنگ

انتشارکتاب «حس کردن فرهنگ»

“آژنگ نیوز”:کتاب «حس کردن فرهنگ» منتشر شد.نویسنده: اصغر ایزدی جیران، سال انتشار۱۴۰۰ ،ناشر اگر.

کردن فرهنگ

درباره کتاب

کتاب «حس کردن فرهنگ» اگرچه کاری پژوهشی است، آنقدر شیرین و جذاب نوشته شده است که همه‌ی ما می توانیم خواننده‌اش باشیم. اصغر ایزدی جیران، استاد دانشگاه و نویسنده این کتاب، نتیجه پژوهش میدانی خود را با شما و ما در میان گذاشته است. مجموعه‌ای از نه پژوهش میدانی مردم نگارانه در اجتماعات عشایری قره-داغ آذربایجان و جوامع شهری تبریز و تهران. موضوع های متنوع از هنر تا مناسک، از گردشگری تا خوانندگی و از فوتبال تا بیمارستان بر اساس رویکرد نظری مردم شناسی حس‌ها یکپارچه شده اند.

طبق این رویکرد، ادراکاتی چون چشیدن، لمس کردن، دیدن، حرکت کردن، شنیدن و بوییدن، نه عمل های بیولوژیک صرف که کارکرد های اجتماعی‌اند و انتقال دهنده‌ی معانی و ارزش های فرهنگی. «حس کردن فرهنگ» هم‌زمان در حال آموزش و روش تحقیق مردم شناسی از طریق تجربه‌های یک مردم شناس جوان نیز هست.کتاب به همت نشراگرمنتشرشده است.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز