image 48

انتشارکتاب”آفرینش و آنارشی؛ اثر هنری و دین سرمایه‌داری”

“آژنگ نیوز”:کتاب”آفرینش و آنارشی؛ اثر هنری و دین سرمایه‌داری”منتشر شد. نویسنده: جورجو آگامبن، ترجمۀ هومن کاسبی، نشر لگا، چاپ اول ۱۴۰۰، ۱۴۵صفحه، ۳۷۰۰۰تومان.

image 48

درباره کتاب

سقراط در رسالۀ «ته‌تتوس» به این نکته اشاره می‌کند که گرچه همواره مستقیم‌ترین راه، نزدیک‌ترین راه تلقی می‌شود، اما مسیر شناخت، نه مسیری مستقیم بلکه مارپیچی پر پیچ‌وخم است. در کتاب حاضر نیز به همین قیاس، نه با انکشاف تدریجی یک نظام بلکه با شبکۀ درهم‌تنیده‌ای از مفاهیم روبه‌رو هستیم که هر بار با ظهور مجدد خود، ظرایف تازه‌ای را از دیدگاهی جدید به بحث می‌افزایند.

آگامبن فیلسوف ایتالیایی در طی پنج فصل، و در خلال بحث دربارۀ مضامینی از اثر هنری گرفته تا فقر و کاپیتالیسم، در بسترهای مختلفی به مفاهیم بنیادین آفرینش، پتانسیل، فرمان و رابطۀ متقابل میان این مفاهیم می‌پردازد تا از این طریق مفهوم آرخه را روشن سازد و به برون‌رفتی آن_ارشیک از نظام کنونی بیندیشد؛ استراتژی‌ای که هم از هرگونه آرخه فراتر می‌رود و هم از آنارشیِ قدرت و کاپیتالیسم.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز