image 23

انتشارکتاب “فلسفه آلمانی: یک گفت‌وگو، آلن بدیو و ژان لوک نانسی”

“آژنگ نیوز”:کتاب “فلسفه آلمانی: یک گفت‌وگو، آلن بدیو و ژان لوک نانسی”منتشر شد. ترجمۀ احسان پورخیری و حسین طیب، نشر لگا، چاپ اول ۱۴۰۰،  ۱۱۳صفحه، ۲۹۰۰۰تومان.

image 23

درباره کتاب

کتاب حاضر، متن گفت‌وگویی زنده و پویا بین دو تن از مهم‌ترین متفکران معاصر فرانسوی است که در سال‌های اخیر شهرتی جهانی به هم زده‌اند. نسب فکری_سیاسیِ آلن بدیو به جریان‌های منشعب از حزب کمونیست فرانسه در دهۀ ۱۹۶۰ برمی‌گردد و افق‌اش چیزی نیست جز ترسیم مختصات ایدۀ کمونیسم.

نانسی، اما، از دل سنتی هرمنیوتیکی_واسازانه برخاسته و یگانه راه گذار از بن‌بست‌های فکری_سیاسیِ کنونی در جهان را خوانش هرمنیوتیکی_واسازانه و نقادانه از فیلسوفان بزرگ آلمانی می‌داند؛ از کانت و هگل و مارکس گرفته تا هایدگر و آدورنو. پویاییِ این گفت‌وگو در آن است که هر دو فیلسوف چونان آینه‌هایی شفاف در مقابل هم قرار گرفته‌اند و کوشیده‌اند تا حدّ ممکن درونی‌ترین نگرش‌های خود به فیلسوفان سنت آلمانی را آفتابی کنند.

تقاطع و درهم‌تنیدگی سنت‌های متقابل و بعضاً متضاد دو جغرافیای عظیم تفکر در اروپای پس از روشنگری، احتمالاً، جذاب‌ترین سویۀ این کتاب است.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز