image 4

آدم سازی و اینده سازی

“آژنگ نیوز”:آدم سازی و اینده سازی روشهای مناسبی نیاز دارد.در نظام آموزشی است که کودکان و نوجوانان یاد می گیرند که آینده را بسازرند. آنها زمانی واقعا این توانایی را بدست خواهند آورد که روشن شود با آنها چگونه برخورد شده و به چه میزانی به آنان اعتماد و اعتقاد وجود دارد. در نظام آموزشی کانادا با این دیوار نوشته آینده دانش اموزاتن ترسیم شده است.

image 4

در این دیوار نگاربه نام دیوار – ۳۰ آمده است:

وقتی وارد این کلاس می شوی؛ تو:
شجاع
و رفیق
و خلاق
و جستجوگر
و بسیار مهم
و یک راهبر
هستی؛
که می توانی دنیا را تغییر دهی.

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز