image 194

پل سوئدی-دانمارکی منحصر به فرد” اورسوند”

“آژنگ نیوز”:پل سوئدی-دانمارکی منحصر به فرد” اورسوند”،یکی از دیدنی های شمال اروپا است.پل اورسوند یک مسیر جاده ای و ریلی بین سوئد و دانمارک به طول تقریبی ۱۶ کیلومتر است. این پل از سه بخش تشکیل شده است: یک پل ، یک جزیره مصنوعی و یک تونل. این پل نیمی از طول مسیر را تشکیل می دهد.

image 194

این پل که نمادی مشهور در سطح جهانی است ، چنانکه اشاره شد،در واقع بخشی از پل راه آهن / جاده و بخشی دیگر از تونل است که از منطقه Oresund (به معنی  “صدا”) بین دانمارک و سوئد عبور می کند. این پل در سال ۲۰۰۰تکمیل شد. پل از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا زمینه همکاری های اقتصادی درشمال اروپا را فراهم اورده است.روزانه   مسافران فراوانی به هر دو طرف سفر می کنند و ودر منطقه مرزی چک های شناسایی با دوربین های پیشرفته صورت می کیرد.

تعداد مسافران روزانه از 3،291 مسافر در سال ۲۰۰۰ به ۱۸،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۰افزایش یافت. این پیوند فرصت های جدیدی را به وجود آورده است: به عنوان مثال ، در سال ۲۰۰۵ بسیاری از دانمارکی ها برای فرار از قیمت خانه های سنگین در دانمارک به سوئد نقل مکان کردند و روزانه برای کار خود رفت و آمد کردند. کمبود نیروی کار دانمارکی در اواسط دهه ۲۰۰۰ منجر به استخدام کارگرران مورد نیاز کارفرمایان دانمارکی ِاز کشورسوئد شد. رفت و آمد از این پل چنان ضروری بوده است که حتی بحران اقتصادی سال۲۰۰۸تعداد مسافران را به میزان قابل توجهی کاهش نداد. با این حال ، افزایش تعداد پناهندگان در سال ۲۰۱۵یادآوری جدی بود که پل اورسوند همچنان یک مرز فیزیکی بین دو ایالت است.

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز