image 131

چاپ تمبر با قیمت کمتر از ریال

“آژنگ نیوز”:چاپ تمبر با قیمت کمتر از ریال،این تمبر مربوط به دورانی است که واحد پول ایران کمتر از ریال و مقدار شاهی از اولین مقادیر واحد پولی بود.این تمبر با تصویر احمد شاه در سالهای ۱۲۹۰ خورشیدی با بهای ۲۴ شاهی منتشر شده است.

image 131

در دوره قاجاریه هر ریال ۱۰۰ شاهی بود و در رتبه بعد هر ۱۰ ریال یک تومان بود مبنای قیمتها و هزینه ها شاهی بود و ریال واحد با ارزشی به شمار می آمد.تا اواسط دهه ۴۰ خورشیدی ،واحد پول شاهی کاربرد داشت و سکه های ۱۰ شاهی به رنگ قهوه ای تیره در مبادلات تجاری مرسوم بودند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز