image 127

کاربرد چه برای چی ؟!

به گزارش “آژنگ نیوز”کاربرد چه برای چی ؟! است .پسوند پرکاربردِ «ـ‌چه» در زبان فارسی معنای کوچک بودن دارد؛ مانند دفترچه، باغچه، گویچه. دو وندِ «ـ‌ایزه» و «ـ‌ایچه» صورت‌های دیگرِ این پسوند هستند و در واژه‌سازی کاربرد دارند؛ برای مثال، واژه‌های «گُردیزه» و «کُریچه» را در نظر بگیرید. هر دو این واژه‌ها از مصوبات گروه واژه‌گزینی زیست‌شناسی هستند.

image 127

گُردیزه، که در برابر nephron تصویب شده‌، از گُرده (مصوب فرهنگستان اول، به‌معنای کلیه) و پسوند ـ‌ایزه ساخته شده‌است. کُریچه نیز اصطلاحی است که در برابر vacuole انتخاب شده‌است. این واژه از پیوستن وندِ «ـ‌ایچه» به واژهٔ کُره ساخته شده‌است.

گروه ادبیات

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز