به گزارش “آژنگ نیوز”عاقبت تلخ مدیر نشریه نسیم شمال سید اشرف الدین حسنی،پایان تلخ یک  مدیر روزنامه سیاسی و فکاهی نسیم شمال در صف اول مجاهدان و مشروطه خواهان گیلان بود.هفته نامه نسیم شمال مدتی قریب بیست سال نشریه ای محبوب مردم بود.خاطره ایی از سالهای اخر زندگی او دارم .این شاعر و روزنامه نگار ملی در اثر توطئه رذالت بار خائنی سود جو در سال 1308 خورشیدی به سختی مسموم و دچار جنون گردید.مدتی در تیمارستان بود. ملک الشعرای بهار از او بسیار حمایت کرد.پس از اندک بهبودی در یک اتاق کوچکی در محله عباس آباد جلو خندق ،شرق تهران انتهای خیابان عین الدوله زندگی میکرد.وحید دستگردی از طرف دادستان سرپرست او بود و ماهی سی تومان از مختصر موجودی او برای مخارجش می داد.در نیمه دوم سال 1311 خورشیدی من گاهی خدمت او می رسیدم. در یکی از روزهای دهه دوم فروردین 1312 خورشیدی اطلاع یافتم که همسر نسیم شمال مرده است. در آغاز روز به دیدار او رفتم .جسد همسرش در وسط اتاق دیده می شد.خود او کنار جسد نشسته بود و قیافه بسیار اندوهگینی داشت.

وضعیت رقت بار این مرد آزادیخواه اصیل و شاعر ملی مرا سخت متاثر کرد. با تاثر به او تسلیت گفتم.اشک در چشمهایش حلقه زده بود .من دردو رنج روحی این مرد بزرگوار را خوب درک میکردم .پس از چندی  به وحید دستگردی اطلاع دادم و او هم به اداره متوفیات تلفن کرد.چند ساعت بعد جسد زن نسیم شمال را به گورستان مسگر اباد بردند.

image 6 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

نسیم شمال از آن پس پرستاری نداشت. در این هنگام شاعر آزاد منش محسن ساعی حریرچیان با نهایت جوانمردی قدم پیش نهاد ،هفته نامه نسیم شمال را انتشار داد.از این طریق  پولی برای گذران زندگی سید فراهم نمود و خدمتکاری برای او استخدام کرد و خودش نیز تا پایان عمر اشرف الدین مانند یک فرزند مهربان از وی مراقبت  می کرد.دو سال بعد که سید درگذشت  به مناسبت زحماتی که آقای ساعی در باره او متحمل شده بود وزارت فرهنگ امتیاز روزنامه نسیم شمال  را به نام ساعی صادر نمود.نسیم شمال فرزند نداشت ولی در یکی دو سال پایان عمرش؛ ساعی مانند یک فرزند خوب و شایسته مددکار او شد.

به روایت ابراهیم صفایی مرداد1352

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *