image 89

پشیز خردترین واحد پول کشور

“آژنگ نیوز”:پشیز خردترین واحد پول کشور در دوره ساسانی وکوچکترین سکه آن دوره بوده است.تصویر این سکه در ذیل مشاهده می شود.

image 89

امروزه به واسطه همین پیشینه تاریخی در زبان عامیانه به هر چیز کم ارزش پشیز گفته می شود.

مرحوم علی اکبر دهخدا :نیز درکتاب لغت نامه اش آنرا چنین توصیف کرده است: پشیز؛ خرد و کوچکترین پول سیاه در قدیم که از جنس برنج بود.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.