آژنگ نیوز”:کتاب “پنجاه سال تاریخ تحول حوزه”منتشر شد .نویسنده:کتر حامد سروری، نشر شهود، تهران، ۶۳۲صفحه،۱۳۹۹.

درباره کتاب

اثر در ۳بخش و هر بخش درچند فصل به سامان رسیده است.
بخش نخست حوزه های علمیه در آغاز قرن چهاردهم هجری قمر، شامل چهار فصل است:
نوسازی و نوگرایی در مدارس علمی شیعی؛
احیای حوزه علمیه قم و ریشه های تاریخی؛
عصر محنت: بررسی عصر زعامت آشیخ عبدالکریم حائری یزدی؛
نوسازی حوزه علمیه قم در عصر حائری

پنجاه سال حوزه - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

بخش دوم نوسازی حوزه علمیه در عصر آیت الله بروجردی، در سه فصل تدوین یافته:
زمینه های نوگرایی در این عصر؛
موانع نوگرایی و نوسازی در این دوره ؛
نهضت شکوفایی علمی و فرهنگی در این عصر

بخش سوم نوگرایی و نوسازی حوزه علمیه در عصر نهضتکه در دو فصل تنظیم شده:
خصوصیات کلی نوگرایی؛
مؤسسات و مدارس نوین حوزوی بخش ها وفصل های کتاب را تشکیل می دهد.

گروه رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *