آژنگ نیوز”:آقای علی اصغر حکمت در سال۱۲۷۱خورشیدی در شیراز تولد یافت.

پس از انجام تحصیلات مقدماتی در شیراز۱۲۹۴ به تهران آمد و در کالج آمریکایی به ادامه تحصیل پرداخت.سپس در سال ۱۲۹۷خورشیدی به خدمت وزارت معارف درآمد.چندی هم ریاست برخی ادارات مهم آن وزارتخانه را عهده دار بود.

بعد از آن به حزب رادیکال که از طرف داور تاسیس شده بود،داخل شد و به وزارت عدلیه انتقال یافت , و از آن وزارتخانه در سال ۱۳۰۹برای تکمیل تحصیلات و مطالعات قضایی به فرنگستان رفت و به اخذ لیسانس ادبیات نایل گردید.

در شهریور۱۳۱۲ خورشیدی از فرنگستان به ایران احضار شد و به کفالت معارف منصوب گردید و پس از اسفند ۱۳۱۳ تا اواسط سال ۱۳۱۷وزیر فرهنگ بود.

در وزارت فرهنگ به امور ورزش و پیشاهنگی مدارس توجه فوق العاده کرد.

در سال ۱۳۱۴ برای شرکت در کنگره بین المللی صنایع ایران با هیئتی به روسیه رفت.

حکمت2 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

پس از آنکه در سال۱۳۱۷ از وزارت فرهنگ معاف گردید ،چندی بیکار بود. سپس به وزارت کشور رسید و در همین ضمن برای معالجه بیماری اش(مسایل روحی و روانی) به سوئیس رفت.

مردی ادب دوست و دانشمند است و یکی از آثار فاضلانه او کتابی است که در مقایسه “رومئو وژولیت “شکسپیر با “لیلی و مجنون” نگاشته است.ترجمه تاریخ جامع ادیان، نوشتهٔ جان بی. ناس وره‌آورد حکمت، از نوشته‌ها و خاطرات شخصی اش ،از دیگر آثار اوست.

وسواس ناخوشی دارد و دارو زیاد می خورد.

پس از شهریور ۱۳۲۰ یکبار به وزارت دادگستری رسید.

در انتخابات دوره چهاردهم نیز کاندیدای تهران بود و اگر مجلس به وکالت آقای فیروز آبادی رای نمی داد ،او بر کرسی نمایندگی تهران می نشست.اما در این مبارزه فیروز آبادی غلبه کرد.

در اسفند ماه ۱۳۲۲ به همراهی آقایان رشید یاسمی و پور داوود استادان دانشگاه تهران،برای بازدید موسسات و مطالعه در امور فرهنگی هندوستان به آن سامان رفت.

حکمت در دولت قوام‌السلطنه وزیر مشاور و در دولت ساعد وزیر امور خارجه و سپس وزیر مشاور شد. پس از پایان این دولت در سال ۱۳۲۹ از آن به بعد دیگر در کابینه‌ها سمتی نگرفت.او درسوم شهریور ۱۳۵۹ خورشیدی درگذشت.

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *