کتاب “ایران و اندیشه‌های دینی، رخنه‌ دینی ایران بر جهان”منتشر شد.پژوهش و نگارش: ابوالفضل ایران‌نژاد، چاپ اول ۱۳۹۹

image 101 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

درباره کتاب

این کتاب مشتمل بر پنج فصل است. فصل نخست از پیشینه‌ی فرهنگ ایران سخن می‌گوید.

این فصل برآمده از تازه‌ترین پژوهش‌های زبان‌شناسی، باستان‌شناسی و ژنتیک باستانی برای یافتن ریشه‌های فرهنگ و آغاز تاریخ ایران باستان تا سرآغاز دوره‌ی هخامنشی است. فصل دوم به زمینه‌های گوناگون دین زرتشت و مزدیسنا می‌پردازد.

فصل سوم دارای سه‌بخش اصلی است: گسترش مزدیسنا در ایران، آغاز داد‌وستد اندیشه‌های دینی ایرانی میان یونانیان و سرآغاز تاثیر اندیشه‌های دینی ایران باستان بر کیش یهود همزمان با درآمدن کورش به بابل.

بخش نخست اما از زیربخش‌های پرشماری تشکیل شده است: از زمان زرتشت و زادگاه او سخن آغاز می‌شود تا پیوند دین زرتشت با هویت ایرانی و چگونگی پیدایش این هویت و تکامل آن تا دوران ساسانی. سپس به رواج دین زرتشت در غرب ایران پرداخته و به چگونگی تکامل آن در دوران هخامنشی پرداخته می‌شود.

فصل چهارم به رخنه‌ی گسترده‌ی اندیشه‌های دینی ایران در جهان باستان می‌پردازد. این مهم با سخن از کارکرد کشورداری هخامنشی در این زمینه آغاز شده، به شباهت‌های برخی از اندیشه‌های فیلسوفان یونانی با اندیشه‌های دینی ایران باستان و نیز تاثیر این اندیشه‌ها در تکامل یهودیت به سوی مسیحیت می‌پردازد.

گفتارهای کوتاهی نیز درباره‌‌ی نقش ایران در کیش مهر رومی یا میترایسم و همچنین در فرهنگ هند و کیش بودا و دیگر سنت‌های شرقی است.

بخش دیگری نیز از ایران در زمان ساسانیان، مانویت، مزدک و نیز پیدایش خداینامه یا تاریخ ملی ایران سخن می‌گوید.

آخرین بخش این فصل مروری است از اندیشه‌های دینی زمانه‌ی روشنگری در اروپا. فصل پایانی درباره‌‌ی اسلام و ایران است. پس از بخش‌های کوتاهی درباره‌ی چگونگی پیدایش اسلام و قرآن، احکام و قانون در اسلام، از اسلام در پیوند با دیگران سخن می‌رود.

در این بخش درباره‌‌ی صابیین و حنفا و دین مانی در پیوند با پیدایش اسلام بحث شده است. سپس بخشی طولانی درباره‌ی حمله‌ی اعراب به ایران و پیامدهای آن آمده و سپس از برجاماندن هویت ایرانی پس از اسلام سخن آمده است. سرانجام با کارکرد ایرانیان در اندیشه‌های دینی اسلامی فصل و کتاب به پایان می‌رسد.

نثر کتاب علمی است ولی به تدریج کاربرد واژه‌های سره‌ی پارسی در آن بالا می‌رود. البته در پایان کتاب و پیش از منابع، واژه‌نامه‌ای از این واژگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته. فهرست منابع کتاب حدود ۳۵ صفحه است که نشان دارد از حجم پژوهشی اثر.

گروه رسانه

2 دیدگاه برای “انتشارکتاب “ایران و اندیشه‌های دینی””
  1. این کتاب مشتمل بر پنج فصل است. فصل نخست از پیشینه‌ی فرهنگ ایران سخن می‌گوید. این فصل برآمده از تازه‌ترین پژوهش‌های زبان‌شناسی، باستان‌شناسی و ژنتیک باستانی برای یافتن ریشه‌های فرهنگ و آغاز تاریخ ایران باستان تا سرآغاز دوره‌ی هخامنشی است. فصل دوم به زمینه‌های گوناگون دین زرتشت و مزدیسنا می‌پردازد. فصل سوم دارای سه‌بخش اصلی است: گسترش مزدیسنا در ایران، آغاز داد‌وستد اندیشه‌های دینی ایرانی میان یونانیان و سرآغاز تاثیر اندیشه‌های دینی ایران باستان بر کیش یهود همزمان با درآمدن کورش به بابل. بخش نخست اما از زیربخش‌های پرشماری تشکیل شده است: از زمان زرتشت و زادگاه او سخن آغاز می‌شود تا پیوند دین زرتشت با هویت ایرانی و چگونگی پیدایش این هویت و تکامل آن تا دوران ساسانی. سپس به رواج دین زرتشت در غرب ایران پرداخته و به چگونگی تکامل آن در دوران هخامنشی پرداخته می‌شود. فصل چهارم به رخنه‌ی گسترده‌ی اندیشه‌های دینی ایران در جهان باستان می‌پردازد. این مهم با سخن از کارکرد کشورداری هخامنشی در این زمینه آغاز شده، به شباهت‌های برخی از اندیشه‌های فیلسوفان یونانی با اندیشه‌های دینی ایران باستان و نیز تاثیر این اندیشه‌ها در تکامل یهودیت به سوی مسیحیت می‌پردازد. گفتارهای کوتاهی نیز درباره‌‌ی نقش ایران در کیش مهر رومی یا میترایسم و همچنین در فرهنگ هند و کیش بودا و دیگر سنت‌های شرقی است. بخش دیگری نیز از ایران در زمان ساسانیان، مانویت، مزدک و نیز پیدایش خداینامه یا تاریخ ملی ایران سخن می‌گوید. آخرین بخش این فصل مروری است از اندیشه‌های دینی زمانه‌ی روشنگری در اروپا. فصل پایانی درباره‌‌ی اسلام و ایران است. پس از بخش‌های کوتاهی درباره‌ی چگونگی پیدایش اسلام و قرآن، احکام و قانون در اسلام، از اسلام در پیوند با دیگران سخن می‌رود. در این بخش درباره‌‌ی صابیین و حنفا و دین مانی در پیوند با پیدایش اسلام بحث شده است. سپس بخشی طولانی درباره‌ی حمله‌ی اعراب به ایران و پیامدهای آن آمده و سپس از برجاماندن هویت ایرانی پس از اسلام سخن آمده است. سرانجام با کارکرد ایرانیان در اندیشه‌های دینی اسلامی فصل و کتاب به پایان می‌رسد. نثر کتاب علمی است ولی به تدریج کاربرد واژه‌های سره‌ی پارسی در آن بالا می‌رود. البته در پایان کتاب و پیش از منابع، واژه‌نامه‌ای از این واژگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته. فهرست منابع کتاب حدود ۳۵ صفحه است که نشان دارد از حجم پژوهشی اثر.

    1. با سلام
      از توضیحات تفصیلی و پر محتوای جنابعالی کمال تشکر را دارد. از مطلب شما در تکمیل و تصحیح متن منتشر شده با عنوان “درباره کتاب” استفاده شد.همچنین اینک منتشر گردید.با تشکر مجدد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *