برچسب: کتاب

انتشارکتاب ” تحلیلی در باب آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟”

“آژنگ نیوز”: کتاب ” تحلیلی در باب آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟”منتشر می شود. گایاتری چاکراورتی اسپیواک ترجمه دکتر هادی نوری چاپ اول ۱۴۰۲، نشر پیله قطع رقعی، ۱۲۸صفحه، جلد…