برچسب: ژاپن

آشنایی با یاسوکه،اولین سامورایی سیاه درژاپن

“آژنگ نیوز”: یاسوکه، اولین سامورایی سیاه ژاپن که بود؟ دراواخرقرن شانزدهم،این جنگجوی مرموز در کنار یک ارباب فئودال به نام “یکپارچه کننده بزرگ” جنگید. یاسو یک جنگجوی آفریقایی در استخدام…

انتشار”کتاب سینمای ژاپن از آغاز تا پایان جنگ دوم جهانی”

“آژنگ نیوز”: “کتاب سینمای ژاپن از آغاز تا پایان جنگ دوم جهانی”منتشر شد.نویسندگان محمد نقی زاده و قدرت اله ذاکری.نشر نی. درباره کتاب با موفقیتِ معجزه‌وارِ اصلاحاتِ میجی در نیمه‌ی…