برچسب: چین

انتشارکتاب”ارباب سه دریک:گسترش یک فرقه در جنوب شرقی چین”

“آژنگ نیوز”: کتاب “ارباب سه دریک:گسترش یک فرقه در جنوب شرقی چین” منتشر شد. نویسنده کتاب کنت دین، گزارشی روشنگر از انعطاف پذیری پایدار فرهنگ عامه روستایی در چین پس…

انتشارکتاب”سواحل دور: برخوردهای استعماری در مرزهای دریایی چین”

“آژنگ نیوز”:کتاب”سواحل دور: برخوردهای استعماری در مرزهای دریایی چین”منتشر شد. نویسنده: ملیسا مکولی.این کتاب یک مجموعه تحلیل تاریخ پیشگامی است که درک ما را از دوران استعمار و جایگاه چین…

انتشارکتاب”قفس طلایی: فناوری، توسعه و سرمایه داری دولتی در چین”

“آژنگ نیوز”:کتاب”قفس طلایی: فناوری، توسعه و سرمایه داری دولتی در چین”منتشر شد.نویسنده: یا ون لی .این کتاب به تشریح این موضوع می پردازد که:چگونه توسعه اقتصادی چین پوششی از پیشرفت…