برچسب: چین

مسابقه عکس سالانه سازمان حفاظت از طبیعت”تکه تکه شدن زمین”

“آژنگ نیوز”:عکس برنده جایزه بزرگ، با نام “تکه تکه شدن زمین”از مسابقه عکس سالانه سازمان حفاظت از طبیعت را مشاهده میکنید.فرسایش آب باران خندق هایی را بر روی زمین ایجاد…