برچسب: قدیمی

شماورادیو جذابترین و پر شنونده ترین برنامه قدیمی رادیو ایران

“آژنگ نیوز”:شماورادیو جذابترین و پر شنونده ترین برنامه قدیمی رادیو ایران بود.در میانه های دهه‌ی ۳۰ خورشیدی، سرپرستان وقت رادیو ملی ایران در اندیشه‌ی برنامه‌ای سرگرم کننده برای روزهای آدینه…