برچسب: قدیمی

اجرای نمایشنامه مولیر قدیمی

“آژنگ نیوز”:اجرای نمایشنامه مولیر توسط‌ شاگردان‌ مدرسه آلیانس‌/ همدان، ۹ اسفند ۱۳۰۴ خورشیدی اسامی تعدادی از دانش‌آموزان‌۱- مشفق‌ همدانی ۲-موسی نیکبخت‌ (در نقش‌ زن‌)۳-امیرسازگار (در نقش‌ زن‌) ۴-گوهر آقایی گروه…