برچسب: فلسفه

انتشارکتاب”درهم تنیدگی: چگونه هنر و فلسفه ما را به آنچه هستیم تبدیل می‌کند”

“آژنگ نیوز”:کتاب“درهم تنیدگی: چگونه هنر و فلسفه ما را به آنچه هستیم تبدیل می‌کند“منتشر شد. نویسنده: آلوا نوئه این کتاب بدین موضوع می‌پردازد که چرا طبیعت انسان یک پدیده زیباشناختی…

انتشار کتاب”ملکه های فیلسوف”

“آژنگ نیوز”:کتاب”ملکه های فیلسوف”زندگی و میراث زنان گمنام در فلسفه،منتشر شد.نویسندگان:ربکا باکستون ولیزا وایتینگ.مترجم آیدا الهی. درباره کتاب زنان فیلسوف کجا هستند؟! پاسخ این سؤال همین‌جاست، در این کتاب. تاریخ…