برچسب: فلسفه

انتشار کتاب”ملکه های فیلسوف”

“آژنگ نیوز”:کتاب”ملکه های فیلسوف”زندگی و میراث زنان گمنام در فلسفه،منتشر شد.نویسندگان:ربکا باکستون ولیزا وایتینگ.مترجم آیدا الهی. درباره کتاب زنان فیلسوف کجا هستند؟! پاسخ این سؤال همین‌جاست، در این کتاب. تاریخ…

انتشارکتاب “آزادی راستین”

“آژنگ نیوز”: کتاب “آزادی راستین”منتشر شد.نویسنده:برنت ادکینز مترجم:فرشید مقدم سلیمی.ناشر:موسه انتشارات نگاه. درباره کتاب کتاب آزادی راستین (۲۰۰۷) را ادکینز برای دانشجویان مقطع کارشناسی فلسفه نوشته است؛ دانشجویانی که آشنایی…