برچسب: فرانسه

در فرانسه در قرن شانزدهم، استخوان‌های انسان را به آرد تبدیل میکردند تا نان درست کنند!

“آژنگ نیوز”:در فرانسه در قرن شانزدهم، استخوان‌های انسان را به آرد تبدیل میکردند تا نان درست کنند در تاریخ بشر، داستان‌هایی به قدری عجیب و غریب وجود دارد که از…