برچسب: فرانسه

انتشارکتاب “خاستگاه های استعماری”

“آژنگ نیوز”:کتاب “خاستگاه های استعماری تفکر اجتماعی مدرن: جامعه شناسی فرانسه و امپراتوری ماوراءبحار“منتشر شد. نویسنده:جورج اشتاینمتز کتاب بیانگرتاریخ جدیدی از تفکراجتماعی فرانسه است که جامعه شناسی پس از جنگ…

انتشارکتاب” گفت‌وگو با پروفسورایگرگ”

“آژنگ نیوز”: کتاب” گفت‌وگو با پروفسور ایگرک” از سوی نشرنی منتشرشد.نویسنده:فردینان سلین.مترجم:مهشید نونهالی درباره کتاب گفت‌وگو با پروفسور ایگرک متنی است در اوج به‌سبب سبک سلین که خود را «دگرگون‌کننده‌ی…

انتشارکتاب”سلطنت مشروطه درفرانسه”

“آژنگ نیوز”:کتاب”سلطنت مشروطه درفرانسه” منتشر شد.نویسنده: پملا پیلبیم.مترجم:بابک محقق.ناشر:نشر نی. درباره کتاب بسیاری از پژوهشگران تاریخ فرانسه بر این باورند که بازگشت نظام سلطنت به کشور، در پی سقوط ناپلئون،…