برچسب: سینما

سینما رادیوسیتی زمانی که یکی ازمدرن‌ترین سینماهای تهران‌ بود

“آژنگ نیوز”: سینما رادیوسیتی یکی از مجلل‌ترین و مدرن‌ترین و زیباترین سینماهای تهران‌ که در ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۳۷ در خیابان پهلوی (ولیعصرفعلی) تهران افتتاح شد. این سینما که بین…