برچسب: زن

نخستین زن مترجم نمایشنامه در ایران خانم آفاق الدوله

“آژنگ نیوز”: نخستین زن مترجم نمایشنامه در ایران خانم آفاق الدوله بود. در میان زنان صاحب‌قلم و صاحب‌فکر دورهٔ قاجاریه، «تاجماه» ملقب به «آفاق‌الدوله» اولین زن مترجم نمایشنامه در تاریخ…