برچسب: زنان

افتتاح مونت هولیوک ازاولین مؤسسات آموزش عالی برای زنان در آمریکا

“آژنگ نیوز”:مونت هولیوک یکی از اولین مؤسسات آموزش عالی برای زنان در ایالات آمریکا، در چنین روزی در سال ۱۸۸۴ (۱۲۶۳خورشیدی)افتتاج شد.مدرسه عالی زنانه مونت هولیوک (اکنون به نام کالج…

تحول آرایش ،بزک ولباس زنان قاجاری از دوره ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه

“آژنگ نیوز”:تحول آرایش ولباس زنان قاجاری از دوره ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه در کنار نهضت مشروطه از مهمترین تغییراتی است در این زمان رخ داده است!!با تغییر شاه قاجار…