برچسب: خلیج فارس

تقویم تاریخ ایران،امروز ‍۴مرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۴مرداد ماه بدین شرح است: ۴مرداد ماه سال ۱۳۴۹ خورشیدی،نمایندگان ایران و آلمان موافقتنامه تاسیس انستیتو الکترو تکنولوژی در دانشگاه تهران را امضا و مبادله کردند.…

تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۸اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۸ اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۱۸اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ خورشیدی،امکان سرمایه گذاری مشترک ایران و نزوئلا در زمینه های کشاورزی ،صنایع،دامداری و حمل و نقل…