برچسب: خلیج فارس

انتشارکتاب”شش فصل / نگرشی بر اوضاع اجتماعی بنادر و کرانه خلیج فارس در اواخر دوره قاجار”

“آژنگ نیوز”: کتاب”شش فصل / نگرشی بر اوضاع اجتماعی بنادر و کرانه خلیج فارس در اواخر دوره قاجار”منتشر شد. نویسنده:اله‌کرم‌خان حیات ‌داوودی تصحیح دکتر علیرضا خلیفه‌زاده چاپ اول ۱۴۰۱، انتشارات…

برگزاری نشست سوم” خلیج فارس در صفحه شطرنج جهانی”

“آژنگ نیوز”:نشست سوم” خلیج فارس در صفحه شطرنج جهانی”برگزار می شود. کارشناس: ناصر پورحسن؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردیموضوع: اسرائیل؛ کنشگر جدید در خلیج فارس: اهداف و اولویت‌ها…