برچسب: جهان

انتشارکتاب” آشنایی با دین‌های بزرگ جهان “

“آژنگ نیوز”: کتاب” آشنایی با دین‌های بزرگ جهان “منتشر شد.نویسنده:دکتر محمدمهدی علیمردی و دکتر سیدمحمد روحانی / قم: نشر ادیان، بهار ۱۴۰۳ درباره کتاب ارتباط گسترده و همه‌جانبه کشورها مستلزم…