برچسب: تقویم تاریخ

تقویم تاریخ امروز ۲۲فروردین ماه

“آژنگ نیوز”: تقویم تاریخ امروز۲۲فروردین ماه بدین شرح است: ۲۲فروردین ماه ۱۳۴۰ خورشیدی،هئیت وزیران با تشکیل کمیسیون دائمی امور هیرمند با شرکت وزیرامورخارجه،معاون پارلمانی و سیاسی آن وزراتخانه ،محمد سروری،غلامحسین…