برچسب: تاریخ

انتشارکتاب”نگاهی به تاریخ هندسه در دوره اسلامی”

“آژنگ نیوز”: کتاب“ نگاهی به تاریخ هندسه در دوره اسلامی”منتشر شد. نویسنده:سیدمحمدرضا فاطمی دزفولی چاپ اول ۱۴۰۲، ارمغان تاریخ قطع وزیری، ۲۸۲صفحه، جلد سخت قیمت: ۳۳۰۰۰۰تومان گروه رسانه

کتاب “ارگان، تاریخ از دست‌رفته / کاوش‌های باستان‌شناسی دوره عیلام”

“آژنگ نیوز”: کتاب “ارگان، تاریخ از دست‌رفته / کاوش‌های باستان‌شناسی دوره عیلام”منتشر شد نویسنده:اسماعیل یغمایی چاپ اول ۱۴۰۲، انتشارات کارنامک قطع وزیری، ۳۰۸صفحه، جلد سخت قیمت: ۳۸۰۰۰۰تومان گروه رسانه

بحث و گفت‌وگو دربارۀ کتاب «تاریخ بخارای صغیر»

“آژنگ نیوز”:عصر شنبه‌های بخارابه بحث و گفت‌وگو دربارۀ کتاب «تاریخ بخارای صغیر»اختصاص دارد. پنجاه و هشتمین نشست عصر شنبه‌های مجلۀ بخارا اختصاص یافته است به بحث و گفت‌وگو دربارۀ کتاب…