برچسب: بخارا

برگزاری نشست بررسی انتشار کتاب “دکتر حسین بنایی، مردی چون گل خار”

“آژنگ نیوز”:به مناسبت انتشار کتاب “دکتر حسین بنایی، مردی چون گل خار”، گردآوری و نوشتۀ علی گوهری، بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا به بررسی…

برگزاری نشست«مانی» به عنوان نخست کتاب‌آرای ایرانی

“آژنگ نیوز”:نشست«مانی» به عنوان نخست کتاب‌آرای ایرانی، برگزار می شود. ششصد و پنجاه و سومین شب از سلسله شب‌های مجله بخارا با همکاری موسسه کتاب‌آرایی ایرانی، اختصاص دارد به «مانی»…

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب “خاطرات مطبوعاتی اسماعیل جمشیدی”

“آژنگ نیوز”: نشست ” نقد و بررسی کتاب «خاطرات مطبوعاتی اسماعیل جمشیدی»برگزار می شود.بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا اختصاص یافته است به نقد و…

دیدار و گفتگو با علی دهباشی پژوهشگر و سردبیر بخارا و سمرقند

“آژنگ نیوز”:مراسم دیدار و گفتگو باعلی دهباشی پژوهشگر و سردبیر بخارا و سمرقند برگزار می شود.معاونت فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری کتابخانه مرکزی این دانشگاه در نظر دارد…

برگزاری نشست،معرفی و بررسی کتاب «اکتاویو پاز در زمانه‌‌ی خود»

“آژنگ نیوز”:هجدهمین عصر چهارشنبه بخارا به معرفی و بررسی کتاب «اکتاویو پاز در زمانه‌‌ی خود» اختصاص دارد. این نشست با همکاری خانه فرهنگان فرشته در ساعت پنج بعدازظهر چهارشنبه بیست…