برچسب: ایرانی

انتشارکتاب ” نقد مدیریت (در چند و چون مدیریت ایرانی و انیرانی) “

“آژنگ نیوز”: کتاب “ نقد مدیریت (در چند و چون مدیریت ایرانی و انیرانی) “منتشر شد. نویسنده: سهراب خلیلی شورینی ناشر: لوگوس تعداد صفحات ۲۹۳ قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال درباره کتاب…

فرش‌های ایرانی در سرزمین مصر

“آژنگ نیوز”:فرش‌های ایرانی از چنان اعتباری برخوردار است که در سرزمین مصر کهن،زمینِ سراپرده را می‌پوشاندند در ابن خصوص نیز در توصیفِ سراپرده‌ی بطلمیوسِ دوم(۲۸۵_۲۴۶ پ.م)پادشاهِ مقدونیِ مصر در اسکندریه،…

برگزاری نشست “گستره شگفت انگیز زبان های ایرانی”

“آژنگ نیوز”: نشست “ گستره شگفت انگیز زبان های ایرانی“ از سوی مؤسسه پژوهشی،آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه برگزار می شود. سخنران:دکتر محمود جعفری دهقی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) سخنرانی…

برگزاری نخستین پیش‌نشست همایش ملی” بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی”

“آژنگ نیوز”: نخستین پیش‌نشست همایش ملی” بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی”برگزار می شود. سخنرانان: علیرضا شعبانلو رمضان رضایی دبیر نشست: مریم شریف‌نسب زمان:شنیه، ۳۰ دی‌ماه…