برچسب: ایتالیا

دیکتاتور ایتالیایی بنیتو موسولینی آلبانی را به ایتالیا ضمیمه کرد

“آژنگ نیوز”:دیکتاتور ایتالیایی بنیتو موسولینی آلبانی را تحت الحمایه کشورش در چنین روزی در سال ۱۹۳۹ میلادی قرار داد و ویکتور امانوئل سوم از ایتالیا را به عنوان پادشاه آلبانی…