برچسب: ایتالیا

تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۲اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۲ اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۱۲اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،سومین کنفرانس ملی کار در تهران گشایش یافت. ۱۲اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی،کاردار سفارت آمریکا در…