برچسب: اصفهان

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۷اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۷اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۸اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،قانون مربوط به دانشجویانی که خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند به تصویب مجلس سنا رسید. ۲۸اردیبهشت…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۴اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۴اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۴اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ خورشیدی،پروتکل تفاهمی بین دولت ایران و دولت جمهوری هند در بمبئی به امضاء رسید. ۲۴اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵…