برچسب: آمریکا

انتشار کتاب “به چه چیزی می توانیم امیدوار باشیم؟: مقالاتی در مورد سیاست”

“آژنگ نیوز”: کتاب “به چه چیزی می توانیم امیدوار باشیم؟: مقالاتی در مورد سیاست“منتشر شد.نویسنده: ریچارد رورتی ، ویرایش شده توسط کریس ووپاریل مالکی،  پیشگفتار ساسکیا ساسن .مقالات مندرج در…