برچسب: آمریکا

انتشار کتاب “ابهام طبس”

“آژنگ نیوز”:کتاب “ابهام طبس رمز گشایی از جعبه سیاه تهاجم نظامی آمریکا” منتشر شد.نویسنده:شاداب عسگری.ناشر:موسسه ایران.زمستان سال ۱۴۰۲ خورشیدی.قیمت ۲۱۰ هزار تومان. درباره کتاب از مقدمه کتاب به قلم نویسنده:…