دسته: فرهنگی

وبینار بین‌المللی «آفاق قرآنی عاشورا»

“آژنگ نیوز”:وبینار بین‌المللی «آفاق قرآنی عاشورا»برگزار می شود. سخنرانان: دکتر خالد الطرودی دانشگاه الزیتونه تونس دکتر سید نثار حسین دانشگاه بین المللی فاطمیه کراچی پاکستان دکتر دیمیتری ماهایانا مؤسسه فناوری…