دسته: شهرستانها

نشست “غدیر در آئینه فرهنگ، آداب و سنن قزوین”

“آژنگ نیوز”:نشست “غدیر در آئینه فرهنگ، آداب و سنن قزوین”برگزار می شود. با حضور سیدحسن موسوی موینی محمدعلی حضرتی شنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۶-۱۴٫۳۰ سالن بوستان، دانشگاه بین‌المللی…

نمایشگاه نقاشی از آثار کودکان تحت درمان سرطان

“آژنگ نیوز”:نمایشگاه نقاشی از آثار کودکان تحت درمان سرطان برگزار می شود.مؤسسهٔ حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان با همکاری《موسسه فرهنگی – هنری خرد سرای فردوسی》با هدف بزرگداشت حکیم…

نشست آشنایی با حکومت قراختاییان کرمان، ترکان خاتون قراختایی و مرکز آموزشی هشتصد ساله “قبه سبز”

“آژنگ نیوز”:نشست آشنایی با حکومت قراختاییان کرمان، ترکان خاتون قراختایی و مرکز آموزشی هشتصد ساله “قبه سبز”از *سلسله نشست هایِ کرمان کهن را بهتر بشناسیم*از سوی انجمن ایرانی تاریخ شعبه…