دسته: مسافرت

محدودیت سرعت ۵۰ کیلومتر درساعت دراتوبانهای پاریس برای بازی های المپیک

“آژنگ نیوز”:محدودیت سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت در جاده کمربندی پاریس بعد از بازی های المپیک دنبال می شود.همچنین برای به حداقل رساندن ازدحام ترافیک، یک لاین ویژه در جاده…